Kerkdienst, Op adem komen, ds B. Helmers

Datum 18 februari 2018
Tijd 10:45 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 37, Alkmaar

Ds Ben Helmers is emeritus predikant sinds 2011. Vanaf 1974 heeft hij, eerst als Hervormd predikant, en later vanuit de PKN, 4   gemeentes gediend. Als laatste IJmuiden-Velsen Zuid. Thema van deze dienst: Van geslacht op geslacht. Koor: C.Kriek, Piano: L. Kaptein

Agenda