Kerkdienst. Mw. ds I. Tan

Datum 3 mei 2018

Voorganger: mevrouw ds. I Leng Tan, Haarlem

Mevrouw ds. I L. Tan is remonstrants predikant en diende als interim- predikant de Remonstrantse Gemeente in Leiden van 2013-2014. Zij vervult gastpreekbeurten en werkt mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep ́De Grote Kerk door de week ́ in Haarlem.

Agenda