Kerkdienst, mw ds G.E.J. van der Harst-de Leeuwe

Datum 31 maart 2019
Tijd 10:15 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 33 - 37, Alkmaar

Voorganger in deze dienst is Greetje van der Harst-de Leeuwe uit Haarlem. Zij studeerde theologie aan de VU in Amsterdam. Na de BA Theologie koos ze voor de Master Geestelijke verzorging in instellingen. Ze is werkzaam als geestelijk verzorger in Den Haag en is actief in de Protestantse gemeente Adventskerk te Aerdenhout. Tevens is ze lid van de redactie van het PKN magazine Kerk & Israël Onderweg.

 

Agenda