Kerkdienst, mw ds E. van Melle-Baaijens (Oudorp)

Datum 14 april 2019
Tijd 10:15 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 33 - 37, Alkmaar

De voorganger in deze dienst is ds Evelien van Melle-Baaijens. Zij is emerituspredikant en werkzaam geweest als geestelijk verzorger in de psychiatrie en de verslavingszorg in Amsterdam. Als freelancer was zij betrokken bij scholing in verschillende zorginstellingen.

Agenda