Kerkdienst, mevrouw ds M. de Vries (Utrecht)

Datum 25 augustus 2019
Tijd 10:15 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 33 - 37, Alkmaar

Mw. ds. Marthe de Vries was een tijdlang lid van onze gemeente. Zij woont in Haarlem en is sinds kort bevestigd als predikant in Utrecht. Daarvoor werkte ze in Wassenaar bij de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB. Zij vervat in haar diensten vaak het werk van kunstenaars, met name dichters.

Agenda