Kerkdienst, mevr. ds. I L. Tan

Datum 23 augustus
Tijd 10:15 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 33 - 37, Alkmaar

Mevr. ds. I L. Tan, is remonstrants predikant, woont in Haarlem. Ze is niet
werkzaam als predikant, maar vervult graag gastpreekbeurten. Ook werkt ze
mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep “De Grote Kerk door
de week” in Haarlem.

Agenda