Kerkdienst in Grote Kerk Alkmaar.

Datum 27 mei 2018
Tijd 11:00 uur
Locatie Alkmaar
Entree
Koorstraat 2

Ter afsluiting van de Week van de Oecumene van de Alkmaarse Raad van Kerken ( ARK ) wordt in de Grote Kerk van Alkmaar een oecumenische dienst gehouden.

Agenda