Kerkdienst in de serie “Op adem Komen”, pastor A. Vader

Datum 15 september 2019
Tijd 10:45 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 33 - 37, Alkmaar

Kerkdienst in de serie ‘Op adem komen’. Voorganger: Aly Vader, protestants theoloog, geestelijk verzorger WZG Samen en Centrum voor Levensvragen
Inzingen met het koor om 10.45 uur. Aanvang van de dienst op 11.00 uur.
Medewerking aan de dienst wordt verleend door de zanggroep o.l.v. Connie Kriek Piano: Leontine Kaptein

Thema: Die in uw stilte spreekt. Leven van wat op je toekomt.

Agenda