Kerkdienst in de serie “Op adem Komen”, drs N. de Wilde (Bergen)

Datum 19 mei 2019
Tijd 10:45 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 33 - 37, Alkmaar

Medewerking aan de dienst wordt verleend door de zanggroep o.l.v. Connie Kriek en aan de piano Leontine Kaptein.
Inzingen met het koor om 10.45 uur. Aanvang van de dienst om 11.00 uur.

Het thema van deze viering

De voorganger van vandaag, drs. Niek de Wilde, is HBO-opleidingsdocent Bijbelwetenschap en Jodendom bij hogeschool Inholland en gastdocent bij hogeschool Windesheim.
Naast opleidingsdocent is Niek de Wilde medeoprichter van de Stichting LeV, een onafhan­kelijke niet gesubsidieerde nonprofit orga­nisatie. Deze stichting stelt zich ten doel de studie van Bijbel en Jodendom te stimuleren (stichtinglev.nl). Ook is hij hoofdredacteur van het blad Tenachon, een magazine over de doorwerking van de Tenach en Mondelinge Tora in de westerse cultuur.

Agenda