Kerkdienst, 1e adventszondag, ds I L. Tan (Haarlem)

Datum 3 december 2017
Tijd 10:15 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 37, Alkmaar

Voorganger: mevrouw ds. I Leng Tan, Haarlem

Mevrouw ds. I L. Tan is remonstrants predikant en diende als interim- predikant de Remonstrantse Gemeente in Leiden van 2013-2014. Zij vervult gastpreekbeurten en werkt mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep ́De Grote Kerk door de week ́ in Haarlem.

Agenda