Kerkdienst, ds K. Magnée-de Berg (Gouda)

Datum 30 juni 2019
Tijd 10:15 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 37, Alkmaar

Ds. Kim Magnée-de Berg studeerde theologie in Leiden. Haar hoofdvak was kerkgeschiedenis, met bijzondere aandacht voor de 18e eeuw. Nog altijd is zij geboeid door deze periode waarin de ontwikkelingen in cultuur, wetenschap en natuurhistorische ontdekkingen de theologie en het denken van de mens zo veranderd hebben. Zij is ook een groot liefhebber van literatuur en poëzie en dat klinkt terug in haar diensten en preken.
Sinds 2000 is ze is predikant in Gouda in een samenwerkingsgemeente van doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnige protestanten. Daarnaast werkt ze een dag in de week in een woonzorgcentrum voor ouderen.

Agenda