Kerkdienst, ds J. de Vries

Datum
25 juni 2017
Tijd
10:15 uur
Locatie
Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 37

Mevrouw ds. Jantien de Vries werkt als geestelijk verzorger in het verpleeghuis/revalidatie-kliniek Zuiderhout te Haarlem. Al jaren werkt zij met mensen op het snijvlak van lijden en dood. Als ethicus is zij zeer geinteresseerd in het  het omgaan met moeilijke kwesties aan het levenseinde en in de thema’s van afhankelijkheid en autonomie in de fase van ziek-zijn.
Zij gaat zij als gastpredikant voor in verschillende kerkgemeenten. Samen zingen en samen stil zijn, zijn belangrijke onderdelen van de kerkdienst.

Agenda