Kerkdienst, ds J. de Valk (Amsterdam) (vervallen)

Datum 29 maart 2020
Tijd 10:15 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 33 - 37, Alkmaar

Ds Joep de Valk is predikant bij Vrijburg – het samenwerkingsverband van remonstranten en vrijzinnig protestanten in Amsterdam. Sinds 2000 heeft hij zich, naast theologie, vooral gericht op mensen aan de rand van de samenleving. Oorspronkelijk  technisch en bedrijfskundig opgeleid is hij op latere leeftijd theologie gaan studeren.

Agenda