Kerkdienst, ds I L. Tan (Haarlem)

Datum 28 juli 2019
Tijd 10:15 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 37, Alkmaar

Mw. ds. I Leng Tan, is remonstrants predikant en diende als interim-predikant de Remonstrantse Gemeente in Leiden van 2013-2014. Zij vervult gastpreekbeurten en werkt mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep ́De Grote Kerk door de week ́ in Haarlem.

Agenda