Kerkdienst, ds F. van Melle

Datum 30 april 2017
Tijd 10:15 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 37

Dr. Ferdinand van Melle was jarenlang gemeentepredikant, daarna gevangenispredikant met name in detentiecentra voor vreemdelingen-bewaring. Hij woont in Oudorp en gaat regelmatig in kerkdiensten voor.

Agenda