Kerkdienst, ds E. Plantier

Datum 22 oktober 2017
Tijd 10:15 uur
Locatie Remonstrantse erk
Entree
Fnidsen 37, Alkmaar
  • Mevr. Dr. E.M. Plantier was onze predikant van 1990- 2003 predikant in onze gemeente. Haar proefschrift heeft de titel: “Door de dood omvangen; Elisabeth Kübler-Ross en het pastoraat”. Naast divers vrijwilligerswerk schrijft zij momenteel een boek over 80 jaar studentenpastoraat in Amsterdam.

Agenda