Kerkdienst, ds E. M. Plantier (Amsterdam)

Datum 14 juli 2019
Tijd 10:15 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 37, Alkmaar

Mw. ds. Edith Plantier was onze predikant van 1990-2003. Haar proefschrift had de titel: “Door de dood omvangen; Elisabeth Kübler-Ross en het pastoraat”. Sinds enige tijd is zij met emeritaat en doet divers vrijwilligerswerk. Onlangs heeft zij een boek geschreven over „Tachtig jaar Studentenpastoraat in Amsterdam‟.

Agenda