Kerkdienst, ds C. Groot-Korstanje

Datum 29 oktober 2017
Tijd 10:15 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 37, Alkmaar
  • Mevr. ds. C. Groot-Korstanje is emeritus justitie-predikant van de PKN.  Achttien jaar heeft zij gewerkt bij de Penitentiaire Inrichtingen “Over Amstel” (Bijlmerbajes), zeven jaar daarvan als adjunct hoofd-predikant.
    Ds. Groot woont in Alkmaar en is betrokken bij het overleg van Joden, Christenen en Moslims in een studiegroep die heet: De Drie Boekengroep. Daarnaast is zij geregeld gastpredikant in Alkmaar en daarbuiten.

Agenda