Kerkdienst, mevrouw ds. C. Groot-Korstanje (Alkmaar)

Datum 10 november 2019
Tijd 10:15 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 33 - 37, Alkmaar
Mevrouw ds. Cokkie Groot-Korstanje is emeritus-justitiepredikant van de PKN. Zij is als zodanig 25 jaar werkzaam geweest. Daarvan heeft zij 18 jaar in de Penitentiaire Inrichtingen “Over Amstel” (Bijlmerbajes) gewerkt en 7 jaar als adjunct hoofd-predikant.
Ds. Groot-Korstanje woont in Alkmaar en is betrokken bij het overleg van joden, christenen en moslims binnen een studiegroep die heet: De Drie Boekengroep.
Daarnaast is zij geregeld gastpredikant in Alkmaar en daarbuiten.

Agenda