Kerkdienst, 2e adventszondag, ds P. Korbee

Datum 8 december 2019
Tijd 10:15 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 33 - 37, Alkmaar

Deze adventsviering wordt gevolgd door een gezamenlijke maaltijd in de kerkzaal onder de kerst boom. Opgave voor de maaltijd bij Petra Oord, tel. 072 – 5720527.

Ds Pieter Korbee is predikant van de Remonstrantse gemeente te Alkmaar. Elders op deze website vindt u meer informatie over hem.

Agenda