Geen dienst

Datum 5 mei
Tijd 11:00 uur
Locatie Lutherse kerk

In onze kerk geen dienst. Wel kunt u de Laatdienst bijwonen in de Lutherse kerk aan de Oudegracht met voorganger ds. Yvonne Bos. Thema: Uit de liederen van Kurt Weil (Bertolt Brecht).

Agenda