Geen dienst

Datum 4 februari

In onze kerk geen dienst. Wel kunt u een Laatdienst bijwonen in de Lutherse kerk. Voorganger is Wim Timmer. Het thema is: Soms breekt uw licht in mensen door. Aanvang 11.00 uur

Wim Timmer is rooms-katholiek theoloog en werkzaam als Justitiepastor in de Penitentiaire Inrichting Zuyder Bos te Heerhugowaard. Bovendien is hij actief op het gebied van de nazorg en opvang van ex-gedetineerden voor onder andere Stichting Exodus Nederland.

Agenda