Geen dienst

Datum 1 oktober 2023
Tijd 11:00 uur
Locatie Lutherse kerk

Wel een Laatdienst in de Lutherse kerk.

Start jaarthema: Laat mij maar zingen! Zangdienst met liederen gekozen door bezoekers. Liturg: Gonny Loman

Agenda