Geen dienst

Datum 4 juni 2023
Tijd 10:30 uur
Locatie Blije Mare

Deze zondag vindt een oecumenische viering plaats in de Blije Mare, Kajakstraat 40. Voorgangers zijn Karen Wilson (Evangelische Broedergemeente) en Louise Pondman (Doopsgezinde Gemeente). Thema: Geest van Vrede. Aanvang 10.30 uur

Agenda