Film in de Doopsgezinde kerk

Datum 18 februari 2020
Tijd 14:00 uur
Locatie Doopsgezinde kerk, Mennozaal
Entree
Koningsweg 12, Alkmaar

Vision,
het leven van Hildegard von Bingen 
(2009)

Regie Margarethe van Trotta
Dinsdag 18 februari 2020

De Duitse ondertitel: “Aus dem Leben der Hildegard von Bingen”, dekt de lading eigenlijk beter, want de film gaat niet over het hele leven van Hildegard, maar over een selectie daaruit. De regisseur richt haar aandacht op de intermenselijke relaties, de afgunst, nijd en vooral op de manier waarop de kerkelijke macht werkte in het leven van Hildegard.
Hildegard von Bingen is één van de meest inspirerende geesten van de middeleeuwen. Zij was een zeer intelligente vrouw, componist, wetenschapper, dokter, schrijver, poëet, mysticus en diplomaat.
Al op haar achtste jaar werd zij overgedragen aan de zorg van een kluizenares, Jutta von Spanheim. Jutta ontdekte de bijzondere gaven van Hildegard. Toen zij stierf nam Hildegard de leiding van het vrouwenklooster over.
De film gaat over haar visioenen. Aanvankelijk waren de kerkelijke autoriteiten sceptisch daarover. Van de Paus kreeg ze echter toestemming om ze te publiceren. Dit was een keerpunt in haar leven.

De film wordt ingeleid door ds Louise Pondman-de Wilde, predikant van de doopsgezinde gemeente.

Agenda