Algemene ledenvergadering

Datum 8 maart 2020
Tijd 11:30 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 33 - 37, Alkmaar

Na de kerkdienst vindt de algemene ledenvergadering plaats. De stukken daarvoor vindt u in het laatste nummer van Flitsen uit het Fnidsen. Zij zijn ook op te vragen bij de secretaris van de kerkenraad.

Agenda