Kerkgebouw en orgel

Schuilkerk

Onze kerk is een schuilkerk, een verscholen kerkgebouw, niet zichtbaar vanaf de openbare weg, gebouwd achter de huizen.

Dat kwam zo: aan het begin van de 17e eeuw mochten alleen de kerken van de officiële gereformeerde staatskerk op pleinen staan, torens en luidklokken hebben. De Remonstranten, Doopsgezinden, Lutheranen, Katholieken en Joden mochten letterlijk niet aan de weg timmeren. Hun onderkomen moest er bescheiden en niet al te ‘kerkachtig’ uitzien.

Aanvankelijk kwamen de Remonstranten in Alkmaar bijeen in een molen en ook in de schuur van een gorterij, die achter de huizen van het Fnidsen lag. Deze schuur werd in 1631 verbouwd tot schuurkerk. In 1659 werd op dezelfde plek de huidige kerk gebouwd.

 


Orgel

In de Remonstrantse kerk bevindt zich een monumentaal orgel. Het is in 1792 gebouwd door J.S.Strümphler. In de jaren 1907-1908 werd het verbouwd door de firma Vermeulen volgens de nieuwste constructiemethode en er kwam een pneumatisch systeem. In 1994 werd het orgel onder supervisie van J.Jongepier geheel gerenoveerd. Daarbij werd het weer zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Bezoekt u de zondagse kerkdienst dan kunt u niet alleen van orgelspel en preek genieten maar ook van het fraaie in 2012 gerestaureerde interieur.
omslag van het jubileumboek

Boek

Wilt u meer weten over ons kerkgebouw dan verwijzen we u naar ons Jubileumboek dat te koop is in onze kerk en in de Alkmaarse boekhandels:
1659-2009 Remonstrantse Kerk, 350 jaar Schuilkerk aan het Fnidsen in Alkmaar,
ISBN 9789070655693. 

 

Bezichtiging

De kerk is open voor bezichtiging op de vrijdagen dat er kaasmarkt is (april tot september)  van 10.30-13.30 uur en tijdens Monumentendag in september.
Daarbuiten kan de kerk uitsluitend na afspraak bezichtigd worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de coördinator verhuur, klik hiervoor op verhuur.