31 mei 2020

Bericht van de kerkenraad

Nu er vanaf 1 juli weer bijeenkomsten gehouden mogen worden van maximaal 100 mensen, heeft de kerkenraad besloten om in juli weer te beginnen met de kerkdiensten. Ds. Pieter Korbee zal voorgaan in de dienst van zondag 12 juli a.s. Vanzelfsprekend moet er dan een protocol zijn waar iedereen zich aan kan en wil houden. De kerkenraad is bezig dit protocol op te stellen. Het is daarbij belangrijk, dat we ons houden aan de 1,5 meter afstand van elkaar (mensen uit één huishouden mogen naast elkaar zitten). Daardoor kunnen er minder mensen in de kerk zitten dan we gewend zijn. Het aantal wordt nog bekendgemaakt. Hoe het precies georganiseerd gaat worden hangt af van het protocol. Wellicht dat opgave vooraf nodig is om aanwezig te kunnen zijn. Dat klinkt weinig gastvrij, maar voorzichtigheid is vooralsnog geboden. Mocht u aarzelen of het voor u wel verstandig is een dienst bij te wonen, dan is ons advies: blijf thuis!

De precieze details worden op deze website gepubliceerd, met daarin onder meer het protocol over de looproutes, de zitplaatsen, de collectes, het al dan niet koffiedrinken na afloop. Leden, vrienden en belangstellenden krijgen hierover een apart bericht, dat begin juli verstuurd zal worden.
Omdat er al sinds half maart geen kerkdiensten meer zijn, hebben wij besloten dat er, anders dan andere jaren, deze zomermaanden wél elke zondag een kerkdienst is (behalve dan, zoals gebruikelijk, op de eerste zondag van de maand). Zie de agenda op deze website voor meer informatie.

De stiltemeditaties op de eerste en de derde woensdag van de maand zijn in juni weer begonnen. Misschien gaan ze in de zomermaanden ook geheel of gedeeltelijk door; raadpleeg hiervoor de agenda.

De remonstrantse online-diensten van de afgelopen weken zijn nog steeds te volgen op het YouTube-kanaal.

Namens de kerkenraad en onze predikant Pieter Korbee,

Met hartelijke groeten,

Pauline van Veen

voorzitter kerkenraad

Gerelateerd